Communicatiecampagne

Het doel van uw incentive is uw medewerkers of klanten motiveren en inspireren. U heeft een bepaald doel dat u wilt realiseren. De weg naar dit doel wordt verwoord in de incentive campagne, specifiek alle communicatiemomenten en communicatiemiddelen.

Voorbeelden communicatiecampagnes

  • Incentivelogo: speciaal op maat gemaakt ter verhoging van de belevingswaarde
  • Unieke website of app: ter stimulering van de beleving van uw incentive en ter registratie
  • Verrassend uitnodigingstraject met originele teasers: gelinkt aan de beloning of incentivereis
  • Informatie middels programmaboekje
  • Onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid vergroten door de gastenlijst bekend te maken
  • Tastbare herinneringen: vastleggen op beeld (film) of een speciaal fotoboek, of een reisverslag geschreven door uw gasten
  • Tussentijdse bijeenkomsten, al dan niet op een unieke locatie, om iedereen aangehaakt te houden en achterblijvers mee te trekken.
  • Uitsmijter: na het behalen van de doelstellingen stopt het niet. Juist dan is het delen van reacties belangrijk. Wie was de winnaar? Welk team heeft het beste gescoord? Welke foto’s en of beelden worden er gedeeld.

 

Registratie van uw Persoongegevens

Ten behoeve van het project, het event, de communicatiecampagne en overige  reserveringen met haar financiele afwikkelingen, zijn uw persoonsgegevens van belang voor onze administratie. De gegevens zijn voor dit project door u aan ons verstrekt voor de lopende projectperiode. Voor meer informatie over ons beleid aangaande uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy policy. Een exemplaar kunt u van ons overhandigd krijgen